Výtvarná dílna na téma Halloween a Dušičky

Ve středu 31. 10. 2018 od 14.00 se bude konat výtvarná dílna na téma Halloween a Dušičky.

Tuto dílnu povede opět odborná lektorka. Přáníčka se budou vyrábět metodou frotáže, figurky
z přírodnin.

Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí za dílnu poplatek 30 Kč a odnese si domů svůj výrobek.

 

Sraz jako obvykle ve 14.00 před automaty na hlavní chodbě. Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt
je přes vrátnici – jako u družiny). Ukončení dílny a úklid cca v 17.00.

 

Vladimíra Medulová

 

Skip to content