Výzva – Spolek rodičů

Mějme zájem o školu našich dětí

Chcete, aby se děti ve škole cítily dobře? Aby do života odcházely vybaveny nejenom vědomostmi, ale i praktickými dovednostmi? Záleží Vám na prostředí, v němž Vaše děti tráví často víc než polovinu dne? Tak investujte trochu svého času a pomozte nám měnit věci k lepšímu. Spolek rodičů při ZŠ Trávníčková oživuje svou činnost. Pojďme společně pojmenovat oblasti a určit priority, čím by se měl Spolek rodičů zabývat. Máte jedinečnou příležitost ovlivnit budoucnost svých dětí!

Nezůstávejte doma a přijďte za námi v pondělí 26. 11. 2018 v 17 hodin do místnosti Rozmanitý svět (místnost nad schody v přízemí ZŠ Trávníčkova)

Skip to content