Návštěva Pražského hradu

Žáci 8. ročníku navštívili v rámci projektu PRIMAS prostory Hradu. Paní průvodkyně nás zavedla na všechna čtyři nádvoří, do chrámu sv. Víta, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří i Zlaté uličky. Díky jejímu zajímavému výkladu jsme si nejen zopakovali loňské učivo, ale dozvěděli jsme se mnoho dalšího, např. kde bydlí a pracuje prezident nebo proč se Jelení
příkop tak jmenuje. S sebou jsme vzali i své zahraniční spolužáky, abychom jim představili naše památky. Ve škole jsme pak vyplnili pracovní listy, které jsme dostali, a ověřili si, co všechno jsme si zapamatovali.

 

M. Fuglíková, M. Capková

 

Skip to content