Zahájení školního roku 2020/2021

Žáci 1.tříd se dostaví 1. září 2020 v 8:00 hodin před budovu školy, kde na ně budou čekat jejich paní učitelky. Společně pak odejdou do svých tříd. Žáci mohou mít s sebou maximálně 1 dospělého, tedy mamku, nebo taťku, nebo někoho z prarodičů.

Všichni, tedy učitelé, žáci a doprovázející dospělí se budou po škole pohybovat v rouškách. V 8.45 hodin si prvňáčky odvedou jejich paní  vychovatelky do  školní družiny. Ostatní děti předají rodičům.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude probíhat v celých hodinách. Rodiče budou čekat v předsálí školy. Vzhledem k hygienickým opatřením není vhodné do budovy školy vstupovat. Školní družina má od 1.9. běžný provoz. To znamená, že oddělení bude již v provozu od 6.30 hodin. Ukončení činnosti v 17.30 hodin. Hodinu předávání dětí si rodiče domluví s vychovatelkou ve svém oddělení.

Slavnostní zahájení školního roku pro ostatní třídy se uskuteční od 8 hodin v jejich kmenových učebnách, poté žáky zapsané do školní družiny si odvedou vychovatelky do oddělení. Ostatní žáci odejdou hlavním vchodem ze školy. Dodržují hygienická opatření, po škole se pohybují v rouškách a při příchodu si dezinfikují ruce. První den školy se nepřezouvají.

Výdej obědů první den od 11 hodin do 13 hodin. Žáci budou mít vlastní příbory po celou dobu zvýšených hygienických opatření. Podmínkou vstupu do jídelny je zakrytí úst a nosu rouškou.

Pravidla vycházejí z Manuálu vydaného MŠMT (ke stažení na www.msmt.cz). Vzhledem k počtu dětí a zaměstnanců a prostorovým podmínkám na naší škole jsou některá doporučení, zejména na  2. stupni,  velmi obtížně realizovatelná. Prioritou bude zachovat v co největší míře standardní výuku (včetně skupin cizích jazyků a využití odborných učeben) tak, aby nedocházelo k omezování či zhoršení kvality výuky a zároveň bylo možné zajistit co největší bezpečnost dětí a zaměstnanců ve škole. Žáci se ve společných prostorách (chodby, WC) budou pohybovat v rouškách.

O stupni vnitřních opatření ve škole bude rozhodovat vývoj situace v rámci systému semafor

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-cr. V těchto dnech se situace v Praze zhoršila. V dalších dnech nebude vstup rodičům do školy dovolen.

 

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy neposílali dítě s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Vážení rodiče, zahájení školního roku a podzimní měsíce budou probíhat s omezeními. Věřím, že pokud všichni budeme dodržovat doporučená opatření, určitě zvládneme vytvořit pro vaše děti bezpečné a radostné prostředí. Celý náš pedagogický kolektiv je o tom přesvědčený a jsme připraveni vám pomáhat.

 

29.srpna 2020

PaedDr. František Hanzal, ředitel školy

Skip to content