Základy kybernetické bezpečnosti

Ve středu 5.6.2024 se uskutečnila na naší škole populárně-naučná přednáška na téma: Základy kybernetické bezpečnosti. Pro žáky 8. a 9. tříd ji připravil pan Ing. Ondřej Salák. V rámci dvouhodinové přednášky spojené s praktickými ukázkami a následnou besedou se žáci dozvěděli, jaké konkrétní nebezpečí přináší sebou užívání internetu, jak se vůči možným hrozbám bránit, jak si správně chránit svá hesla, jak správně reagovat na podvodné e-maily a v neposlední řadě, jak se chovat na sociálních sítích. V současné době, kdy děti čelí stále rostoucímu nebezpečí spojeného s užíváním internetu, je potřeba si tyto věci neustále připomínat. Proto jsme rádi, že si mohli žáci opět odnést praktické a užitečné návody a rady sloužící k jejich ochraně.

Skip to content