Žákovský parlament

Na podzim letošního školního roku byl na naší škole založen žákovský parlament. Z každé třídy od 5. do 9. ročníku byli vybráni dva žáci, kteří zastupují svou třídu. Protože nám situace nepřeje, schází se parlament zatím jen online, a to jednou za tři týdny. A proč zrovna žákovský parlament? Žáci by měli mít možnost podílet se na životě školy a svými nápady zlepšovat celkové školní klima. Měli by mít možnost spolurozhodovat o tématech, jež se jich týkají. Naučí se diskutovat, obhajovat své názory, vyslechnout ostatní. Členové parlamentu už předložili spoustu návrhů na možné školní akce, které se zorganizují, až bude obnovena prezenční školní výuka.

Skip to content