Zápis dětí do 1. třídy

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. třídy bude letos opět organizován distanční formou.

Na webové stránce školy v aplikaci Zapisyonline můžete v době zápisu vyplnit žádost o přijetí nebo žádost o odklad. (Video-návod naleznete na zde.)

Pokud žádáte o odklad školní docházky, v přihlášce zaškrtnete „Budu žádat o odklad školní docházky“.

Po vyplnění potřebných údajů v prostředí vašeho internetového prohlížeče odešlete vyplněnou přihlášku škole. Zároveň Vám na Váš email přijde zpráva, kde si dokumenty ke stažení vytisknete. Pokud zapomenete zaškrtnout políčko s žádostí o odklad, v prostoru sběrného boxu budou k dispozici volné formuláře.

V žádosti máte také možnost do poznámky uvést, zda preferujete metodu výuky matematiky podle prof. Hejného.

Vzhledem k tomu, že je podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce, následně si Vámi vyplněný formulář vytisknete, podepíšete jej a doručíte škole:

 • datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba

Datová schránka školy: azuv2kn

 • emailem s elektronickým podpisem na email: ilona.zdarska@zstravnickova.cz
 • osobně v obálce od 6. 4. do 16. 4. 2021 do sběrného boxu umístěného ve vestibulu školy každý pracovní den v daném termínu od 9 do 16 hodin
 • poštou

 

Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete využít jednu z výše uvedených cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.

K žádosti o přijetí nutno přiložit:

 • kopie rodného listu
 • kopie občanského průkazu zákonného zástupce

Cizinci:

 • kopie potvrzení trvalého nebo dočasného pobytu dítěte na území ČR
 • kopie pasu dítěte

K žádosti o odklad nutné přiložit:

 • kopie rodného listu
 • kopie občanského průkazu
 • kopii doporučení školského poradenského zařízení (může být doručeno i později)
 • kopii doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Na všechny přiložené kopie napište, prosím tento text:

Souhlasím s poskytnutím kopie (RL, OP, ….)  + Podpis zákonného zástupce.

 

Také si nezapomeňte zapsat registrační číslo žádosti.

Pod tímto číslem pak najdete na webu školy informaci, zda je vaše dítě do naší školy přijato. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy i na škole nejpozději do 30 dnů.

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy volejte nebo pište:

Zástupce pro 1. st. Mgr. Ilona Žďárská

ilona.zdarska@zstravnickova.cz

605 427 267

 

Zástupce pro 2. st. Mgr. Olga Bočková

olga.bockova@zstravnickova.cz

603 189 642

 

 

Kritéria pro zápis v PDF.

Skip to content