Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

v současné neobvyklé situaci bude zápis dětí do 1. třídy organizován jiným způsobem, než jsme byli zvyklí v minulých letech. Na webové stránky školy je nainstalován nově zakoupený software, který bude podporovat možnost převážně distančního řešení tak, aby nedocházelo k setkávání více lidí.

 

 

Online zápis:

 

Elektronický formulář je dostupný po kliknutí na následující banner:odkaz na zápis online

Video-návod naleznete na zde.
Data z online zápisu jsou zabezpečenou cestou komunikována škole. Aplikace online zápisu zároveň vygeneruje vyplněnou žádost o zápis, kterou je třeba vytisknout a podepsat. Předpisy vyžadují podpis zákonného zástupce. Poznamenejte si prosím registrační číslo žádosti, pod kterým bude na webu školy a na škole vyvěšen seznam přijatých žáků.

 

 

Přílohy žádosti:

 • kopie rodného listu
 • kopie občanského průkazu

V případě žádosti o odklad je nutno přiložit:

 • kopii doporučení školského poradenského zařízení (může být doručeno i později)
 • kopii doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pro cizince jsou povinné přílohy:

 • kopie potvrzení trvalého nebo dočasného pobytu dítěte na území ČR
 • kopie pasu dítěte

Na všech přiložených kopiích musíte napsat tento text: „Souhlasím s poskytnutím kopie (RL, OP, ….) “
Souhlas s poskytnutím kopie musí opět podepsat zákonný zástupce.

 

 

Podepsanou žádost a přílohy je třeba doručit škole. Možnosti jsou následující:

 • datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba
  Datová schránka školy: azuv2kn
 • emailem s elektronickým podpisem na email: ilona.zdarska@zstravnickova.cz
 • poštou
 • vložit dokumenty do obálky a obálku vložit do sběrného boxu umístěného ve vestibulu školy každý pracovní den v daném termínu od 9 do 16 hodin od 6. 4. do 20. 4. 2020

Pokud z opodstatněného důvodů nemůžete využít jednu z výše uvedených cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.

 

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy volejte nebo pište:

 

Zástupce pro 1. st. Mgr. Ilona Žďárská

ilona.zdarska@zstravnickova.cz

605 427 267

 

Zástupce pro 2. st. Mgr. Olga Bočková

olga.bockova@zstravnickova.cz

603 189 642

 

 

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.

 

 

Kritéria pro zápis jsou ke stažení v PDF.

 

Skip to content