Zápis do 1. třídy 2018

Termín zápisu 12. 4. a 13. 4. 2018

  • 12. 4. 2018 od 13.00 do 18.00
  • 13. 4. 2018 od 13.00 do 17.00

K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2011 a 31. 8. 2012 v doprovodu svých zákonných rodičů.

Předepsané doklady

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz (event. cestovní pas) zákonného zástupce
  3. Cizinci – rodný list, pas, povolení k pobytu
  4. Rodiče, kteří budou žádat odklad, si přinesou k zápisu doporučující zprávu z PPP a od dětského lékaře

 

Prosíme zákonné zástupce dětí, kterým byl pro školní rok 2017– 2018 udělen odklad školní docházky, aby se také dostavili do školy v termínu zápisu. Nemohou-li se rodiče s dítětem k zápisu v řádném termínu dostavit, domluví si náhradní termín se zástupkyní ředitele školy Mgr. O. Bočkovou.

Kontakt: 603 189 642, 251 091 647, bockova@zstravnickova.cz

Skip to content