Zápis do 1. třídy

 

 

[Leták s informacemi v PDF]

Kontakt: 605 427 267,251 091 658, ilona.zdarska@zstravnickova.cz

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy. [ke stažení jako PDF]

Ředitelství základní školy otevírá ve školním roce 2023/2024 tři první třídy po 25 žácích, v případě velkého počtu uchazečů 4 třídy).

  1. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy v době zápisu
  2. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu
  3. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Chýnice (na základě dohody o vymezení školského obvodu uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenou obcí)
  4. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné MČ hl. m. Prahy
  5. Kritérium: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen Školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

Školský obvod FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744:

Bellušova                             

Drahelčická

Fantova

Holýšovská

Chlupova

Jeremiášova- (ostatní čísla popisná, která nespadají pod ZŠ Brdičkova, ZŠ Janského, ZŠ Kuncova)

K Chabům

K Jinočanům

K Náplavce

K Řeporyjím

Ke Studni

Mirešická

Na Klínech

Nad Brůdkem

Neustupného

Oistrachova

Otavova

Pod Náplavkou

Pod Vrškem

Podle Lomu

Poncarova

Pražský okruh

Smíchovská

Trávníčkova

U Hasičské zbrojnice

V Brůdku

 

+ obec Chýnice  

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru. Pokud byl udělen odklad povinné školní docházky na jiné základní škole než na FZŠ Trávníčkova, přineste s sebou Rozhodnutí o odkladu.

Skip to content