Zápis do 1.třídy

Zápis dětí do 1. třídy

6. – 16. dubna 2021

Zápis proběhne online formou.

Elektronický formulář a další pokyny k zápisu
naleznete zde na našich webových stránkách.

K zápisu se dostaví
děti
narozené mezi 1. 9. 2014 a 31.8. 2015
a děti, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad školní docházky.

Forma zápisu vzhledem ke stávající situaci bude včas upřesněna.

Skip to content