Závěr školního roku 2019/2020

Konec školního roku:
Školní rok bude ukončen v pátek 26.6.2020 rozdáním vysvědčení.
Pokud bude stále platit, že skupiny ve škole mohou být pouze 15ti členné, bude vysvědčení ve třídě rozdáno ve dvou skupinách.
1. skupina v 8 hodin, druhá skupina v 9 hodin (o rozdělení do skupin bude rodiče informovat třídní učitelka). Žáci, kteří nechodili do školy na dobrovolnou výuku budou muset mít podepsané od rodičů čestné prohlášení.
https://www.zstravnickova.cz/wp-content/uploads/2020/05/p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf
Žáci budou vybaveni rouškou a ve škole budou dodržovat daná hygienická opatření. Oběd pouze pro děti, které byly přihlášené od 25. 5. na odpolední zájmovou činnost.

Učebnice:
Výměna učebnic proběhne až v září nového školního roku.
Pouze žáci, kteří odcházejí ze školy (9. třídy a žáci z 5. a 7. tříd, kteří odcházejí na víceletá gymnázia nebo na jinou školu) odevzdají učebnice na dobrovolných třídnických hodinách nebo po domluvě se svou třídní učitelkou.

Klíčky od šatních skříněk:
Po vyzvednutí všech věcí ze skříňky odevzdávají žáci 1. stupně klíčky svému třídnímu učiteli nebo paní vrátné.
Žáci 2. stupně odevzdají klíčky na třídnických hodinách své třídní učitelce. Ti, kteří na dobrovolné třídnické hodiny nepřijdou, si s třídní učitelkou domluví jiný termín předání. Ztráta klíčku je 85 Kč.

Čipy do jídelny:
Pouze žáci 9. tříd a ti, kteří odcházejí na víceletá gymnázia nebo se stěhují odevzdávají čipy svým třídním učitelům. Ztráta zapůjčeného čipu je 120 Kč.

Dobrovolná výuka probíhá do 25.6. společně s distanční výukou dle harmonogramu pro I. a II. stupeň.

Skip to content