Den zdraví se školní družinou

Na akci pořádanou ke Dni zdraví vyrazilo i 8. oddělení ŠD. Děti si akci náramně užily, dozvěděly se spoustu nových informací a za splněné úkoly, týkající se různých oblastí zdraví, dostaly odměnu. Vycházku jsme zakončili tou nejsladší odměnou – zmrzlinou. 

                                                                                                                                                                                                                 Veronika Seidlová

Skip to content