Taneční soutěž – tanec v trávě

Soutěž má tři věkové kategorie: 1.-2. třída, 3.-5. třída, 2. stupeň

Děti si vyberou z následujících tanečních kategorií /více k vysvětlení kategorií posílám v příloze/

Taneční kategorie:

1.      Lidový (španělský, irský, ruský, )

2.      Klasický (balet, výrazový tanec)

3.      Parketový- standart a latinsko-americký

4.      Street- hip hop, street dance

5.      Disco

6.      Ostatní- aerobik, mažoretky

Nahrávka by měla být minimálně 1 a maximálně 2 minuty dlouhá, kostýmy, rekvizity vítány.

 

Soutěžní pravidla:

  1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti, navštěvující FZŠ Trávníčkova
  2. Soutěžní choreografii si děti mohou vymyslet nebo se naučit již stávající (podle videoklipu, youtube nebo z taneční skupiny, kterou navštěvují ve svém volném čase).
  3. Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám vládních opatření soutěží POUZE JEDNOTLIVCI. Videa dvojic a větších skupin nebudou do soutěže přijata.
  4. Vítěze volí odborná porota na základě bodování (kostým, taneční provedení, volba hudby, choreografie, nápaditost…). V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa. Pokud bude některá kategorie málo obsazená, může být sloučena s jinou.
  5. Soutěže se nesmí účastnit ten, jehož jednání by mohlo vést k ohrožení zdraví a života, jak jeho vlastního, tak i ostatních účastníků soutěže.
  6. Taneční plocha a prostředí je na volbě tanečníka. Doporučujeme dostatečný prostor, nápaditost, možnost zvolit exteriér.
  7. Video je nutné točit na šířku, postačí mobilní telefon. Video je nutné zaslat do 28.5. do chatu Teams nebo na email paní učitelce Janě Laudátové jana.laudatova@zstravnickova.cz,
  8. Jeden soutěžící se může přihlásit s více tanečními choreografiemi, které budou v různých tanečních kategoriích. Jeden soutěžící může v jedné taneční kategorii přihlásit maximálně dvě choreografie. Každá další již nebude přijata.
  9. Soutěžní video musí být označeno jménem dítěte, věkovou a taneční kategorií (například Novák-2E pro účast ve věkové kategorii 3.-5. třídy ve stylu disco).

Mgr. Jana Laudátová

 

Plakát

Instrukce

Skip to content