Zápis do 1. třídy

    [Leták s informacemi v PDF] Kontakt: 605 427 267,251 091 658, ilona.zdarska@zstravnickova.cz     Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy. [ke stažení jako PDF] Ředitelství základní školy otevírá ve školním roce 2023/2024 tři první třídy po 25 žácích, v případě velkého počtu uchazečů 4 třídy). Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem […]

Informace pro rodiče dětí do 1. třídy

  Výuka v 1. třídách v týdnu od 1.9. do 4.9. bude probíhat takto: Středa 2.9.:  2 VH  –  8 – 9.40 hod. Čtvrtek 3.9.:  3 VH  –  8 – 10.40 hod. Pátek: 4.9.:    3 VH  – 8 – 10.40 hod. Bližší informace k organizaci vyučování dostanete od svých třídní učitelů na vaši emailovou adresu.

Skip to content