Provoz ŠD o pololetních prázdninách

Vážení rodiče, na pátek 2.2.2024 ( pololetní prázdniny ) zajišťujeme provoz školní družiny v rozsahu 6,30 – 16 h. Pokud budete mít o školní družinu v tento den zájem, přihlaste své dítě na email vedoucí vychovatelky  jitka.vasickova@zstravnickova.cz Školní jídelna v tento den v provozu nebude.

Platby za šk.družinu

Vážení rodiče, o platbě za šk.družinu budete informováni písemným sdělením v žákovské knížce a na webu školy.

Roušky ve šk.družině

Od 1.9.2020 budou děti povinně nosit roušky v ranní družině ( 6,30 – 7,45) a odpoledne ve chvíli, kdy dojde ke slučování oddělení ( po 16.h). V ostatních časech si děti nasazují roušky dle pokynů vychovatelky.

Změna v odchodech dětí ze šk.družiny

Vážení rodiče, vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením dochází od 1.9.2020 ke změně při vyzvedávání dětí ze šk.družiny. Děti si můžete vyzvednout pouze ve 14,00h    v 15,00h    v 16,00h    v 16,30h   v 17h a nejpozději v 17,30h. Pokud budou děti odcházet bez doprovodu rodičů, budeme respektovat váš písemný časový požadavek odchodu.

Začátek šk.roku 2020-21 ve šk.družině

Vážení rodiče, žáci 2.-5.tříd obdrží hned v úterý 1.9. přihlášku do školní družiny. Vyplněnou obratem ve středu 2.9. přinesou zpět. Na jejím základě budou děti z 2. – 4. tříd zařazené do odděleních šk.družiny. Žáci 5.tříd budou zařazeni v případě volné kapacity. Žáci 1.tříd dostanou přihlášku jen v případě, že elektronicky poslaná přihláška není po […]

Stavební práce ve škole

Vážení rodiče, do ukončení stavebních  prací ve škole je školní družina nucena vždy po určitou dobu (podle pokynů ze stavby) využívat náhradní prostory. Prosíme vás tedy, abyste při vyzvedávání svého dítěte sledovali nástěnku u telefonu, kde budou vždy aktuální telefonní linky do družin. Informace získáte vždy na č.42. Děkujeme za pochopení

Naše dobroty

V hodině předmětu Člověk a svět práce došlo na vaření. Moc jsme se na to těšili. Vybrali jsme si ve skupinách palačinky, špagety a burgry. Všechno se podařilo a moc jsme si pochutnali.  

Co nás čeká a nemine – listopad a prosinec 2019

LISTOPAD 2019 * 11.11. pondělí – výlet do Centra pro nevidomé, Plzeň * 12.11. úterý – Putování ztracené kapky, Spolkový dům Stodůlky * 19.11. úterý – 17:00 třídní schůzky PROSINEC 2019 * 2.11. pondělí – bruslení * 4.12. středa – Koloběh vody a pokusy – Pražské vodárny a kanalizace * 9.12. pondělí – bruslení * […]

Skip to content