V síti

6.3. jdeme na promítání filmového dokumentu V síti, který se zabývá ohrožením dětí při komunikaci  v kyberprostoru. Snížené vstupné pro školy činí 80,- Kč. Uvidíme krácenou verzi, upravenou pro děti od 12 let. a doplněnou o diskusi se zástupcem tvůrců filmu. Jedná se o citlivé téma a je na rodičích, aby zvážili vhodnost pro jejich […]

Výzva – Spolek rodičů

Mějme zájem o školu našich dětí Chcete, aby se děti ve škole cítily dobře? Aby do života odcházely vybaveny nejenom vědomostmi, ale i praktickými dovednostmi? Záleží Vám na prostředí, v němž Vaše děti tráví často víc než polovinu dne? Tak investujte trochu svého času a pomozte nám měnit věci k lepšímu. Spolek rodičů při ZŠ Trávníčková oživuje svou […]

Schola Pragensis – 23. 11. 2018

Dne 23. 11. 2018 (pátek) se vypravíme na veletrh středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na Vyšehradě. Vstup je zdarma. Sejdeme se v 8:15 před budovou školy. Rozchod bude po skončení akce u Kongresového centra. www.scholapragensis.cz

Příspěvek SRPŠ

Příspěvek SRPŠ je v tomto školním roce stanoven na 100Kč / žák. V případě sourozenců je příspěvek 50 Kč/žák.

Skip to content