HAVÁRIE VODY!!! 20. 6. 2024

POZOR HAVÁRIE VODY!!! Ve škole neteče voda, kdo si může nechat dítě doma, prosím, ať dnes nechodí do školy. Družina nebude v provozu. Děti z prvního stupně, které přijdou do školy, končí vyučování ve 12 hodin, prosím o vyzvednutí,  dopoledne strávíme venku mimo budovu. Školní jídelna dnes nevaří, obědy budou odhlášeny všem.

Sejdeme se v Trávě

Zveme Vás s dětmi na kulturní večer Sejdeme se v Trávě III., který se bude konat 25.června 2024 od 16 do 17:30 hodin. V rámci večera si budete moci vyzkoušet nejrůznější druhy workshopů a sportovních aktivit. Nebude chybět ani velice oblíbené malování na obličej, DJ, plno jídla, pití a zábavy. V doprovodném programu uvidíte spoustu zajímavých vystoupení.  K dispozici bude i ohniště na opékání buřtů, které si můžete přinést s sebou. […]

Hledáme vyučeného kuchaře

  Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744  I n z e r á t  Hledáme vyučeného kuchaře s praxí do naší školní jídelny. Moderní provoz, spolehlivý kolektiv, hezké pracovní prostředí. Nástup 1.června 2024. Benefity: 5 týdnů dovolené, příplatek za vedení, osobní příplatek, stabilizační odměna, možnost dalšího vzdělávání, plat 32-38 tisíc Kč. Své nabídky […]

Přípravná třída

FZŠ Trávníčkova zřizuje od školního roku 2024/2025 přípravnou třídu Přípravná třída (někdy označovaná jako „předškolní třída“ nebo „nultý ročník“) je speciální forma vzdělávání určená pro děti před vstupem do první třídy základní školy. Tento program je zaměřen na rozvoj základních dovedností, které děti potřebují pro úspěšný start ve škole. Přípravná třída je skvělá volba pro: děti […]

Balíček pomoci rodinám našich žáků

schválilo Zastupitelstvo Magistrátu hlavního města Prahy Vážení rodiče, na stránkách MHMP https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi najdete podrobnější informace. Naše škola se do plnění Opatření ke zmírnění dopadů inflace na pražské domácnosti zapojila. Podrobnosti najdete ve směrnici, kterou jsem vydal a nabývá účinnosti dne 19.9.2022. Pokud žádáte o prominutí úplaty za stravné a školní družinu, stáhněte si pouze Žádost o prominutí úplaty. Chcete-li využít příspěvek z Fondu solidarity, stáhněte si […]

Národní cena kvality ČR

Fakultní základní škola Trávníčkova získala mezinárodní certifikát v soutěži o Národní cenu kvality ČR, program EXCELENCE, kategorie Chytré inovace.  Certifikát vydaný EFQM „Recogniced by EFQM“ vyjadřuje úroveň vyspělosti organizace, její výkonnosti a způsobilosti procesů zavedeného systému managementu. Je to mimořádné ocenění celého pracovního kolektivu. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v jarních měsících 2022 na slavnostním předání cen […]

Skip to content