Nové webové stránky

Vítejte na nových webových stránkách naší školy. Stránky jsou neustále ve vývoji, ale jsme rádi, že vám je můžeme představit. Děkujeme za vaší trpělivost.                                                               […]

Balíček pomoci rodinám našich žáků

schválilo Zastupitelstvo Magistrátu hlavního města Prahy Vážení rodiče, na stránkách MHMP https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi najdete podrobnější informace. Naše škola se do plnění Opatření ke zmírnění dopadů inflace na pražské domácnosti zapojila. Podrobnosti najdete ve směrnici, kterou jsem vydal a nabývá účinnosti dne 19.9.2022. Pokud žádáte o prominutí úplaty za stravné a školní družinu, stáhněte si pouze Žádost o prominutí úplaty. Chcete-li využít příspěvek z Fondu solidarity, stáhněte si […]

Národní cena kvality ČR

Fakultní základní škola Trávníčkova získala mezinárodní certifikát v soutěži o Národní cenu kvality ČR, program EXCELENCE, kategorie Chytré inovace.  Certifikát vydaný EFQM „Recogniced by EFQM“ vyjadřuje úroveň vyspělosti organizace, její výkonnosti a způsobilosti procesů zavedeného systému managementu. Je to mimořádné ocenění celého pracovního kolektivu. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v jarních měsících 2022 na slavnostním předání cen […]

Skip to content